neden

Spor kültürünün kadim zamanlarının günümüz modern çağına bıraktığı önemli miraslardan biri olan cimnastiğin ilk olarak Eski Mısır ve Yunan medeniyetlerinde yapıldığı inancı yaygındır. Tüm spor dallarının temeli olarak kabul edilen cimnastikte günümüze kadar geçen tarihsel süreç boyunca önemli gelişmeler yaşanmış, kazanılan tecrübe birikimi insanoğlunun bu sporu erken yaşlarda yapması halinde daha başarılı olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Kız ve erkek çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlayan bu spor dalı olimpik bir branş olma özelliği de taşımaktadır.

Her ne kadar cimnastik sporuna başlangıç yaşı için 3 (üç) yaşın uygun olduğu genel kanısı yaygın ise de, daha küçük yaşlardaki bebeklerin bu spor dalı ile erken dönemde tanıştırıldıklarına ilişkin örneklere rastlamak mümkündür.    

Cimnastiğin çocuklarımız için neden yararlı bir spor olduğu fiziksel ve toplumsal yararlar olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir:

Fiziksel Yararlar

 • Estetik bir vücut görünümü kazandıran cimnastik kasların dengeli bir şekilde dağılımını sağlar, sağlıklı bedensel gelişim yaşanmasını mümkün hale getirir ve boy-kilo dengesi kazandırır.
 • Esneklik, sürat, patlayıcı kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon yeteneklerini geliştirir. 
 • Diğer spor branşlarının alt yapısının oluşmasını sağlar.
 • Ortalama 90 saniye ve altında bir zaman aralığında geçen performans sırasında yaşanan oksijen ihtiyacı diğer spor dallarına göre daha az seviyededir.
 • Cimnastikçiler, spor branşları arasında en güçlü olan sporcular arasındadır.
 • Tüm branşlar arasında en esnek vücuda sahip olanlar cimnastikçilerdir.
 • Statik ve dinamik denge konusunda en başarılı sporcular cimnastik sporcularıdır.
 • Bireylere erken yaşlarda kendilerine zarar vermeden düşme yeteneği kazandırmaktadır.
 • Yapılan istatistiklere göre cimnastik diğer spor branşlarına göre daha güvenlidir.   

Toplumsal Yararlar

 • Hırs ve enerji faydalı bir şekilde harcanır. 
 • Bireyin kendi kendini disipline etmesi sağlanır.
 • Özgüvenin ve yaratıcılığın gelişmesine katkı yapar.
 • Cimnastikçiler okul eğitiminde daha başarılı olabilir.
 • Diğer branşlardaki sporcular ile cimnastik sporcularının fikir alışverişinde bulunabilecekleri daha fazla alan bulunur.
 • Odaklanma, zaman yönetimi ve program oluşturma açısından cimnastik faydalı bir spor dalıdır. 
 • Diğer spor dalları ile karşılaştırıldığında cimnastik sporcusu için “rakip” sözcüğü farklı bir anlam taşır.
 • Gençlerin sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sağlar. 
 • Yarışmalar kapsamında gerçekleşen seyahatler sosyalleşme, yardımlaşma, kültür ve tecrübe birikimi sağlar.  
AdresGezgini: Google Ads Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img